emedsretail.com

Mapa stronyNawiguj w Internecie1 2 3 4 5

32 L. ukaszuk, Spory i konflikty o obszary morskie,w: Problemy spoeczno-religijne wiata na progu trzeciego tysiclecia, Krynica Morska 2002. W przypadku wysp Spratly i Paraceli nie zachodzi ten drugi warunek. Aby pierwszy z nich zosta speniony, Chiny dokonay fortyfikacji np. zatapianych w czasie przypywu raf Mischief i Johnsona, uzasadniajc to celami naukowymi i interesem rybakw.

S to dziaania dce do obejcia postanowie Konwencji o Prawie Morza, prowadzce do wzrostu napi i podwaajce presti i praktyczne znaczenie Konwencji 32. Na pocztku warto zaznaczy, e Chiska Republika Ludowa i Republika Chiska na Tajwanie zajmuj w kwestii sporw na Morzu Poudniowochiskim podobne stanowisko.

Oba podmioty uznaj bowiem istnienie jednych Chin, ktre powinny zajmowa swoje historyczne ziemie. Prawa Chin do wysp Spratly i Paracelskich uzasadniaj argumentami historycznymi.

rda archeologiczne wskazuj, e chiscy rybacy i kupcy korzystali z tych wysp ju za czasw dynastii Han ( 206 p. e 220 A. ), zarwno jako schronie w czasie sztormw jak i do sezonowego zamieszkania.

emedsretail.com - 2018 © Mapa strony