emedsretail.com

Mapa stronyNawiguj w Internecie1 2 3 4 5 6 7

Polska jest krajem, ktry nie ma problemw z gospodark, czy sub zdrowia. To znaczy, moe i ma, ale nie s to problemy palce. Problem palcy w Polsce to: tcza. Wzrost jest uwarunkowany genetycznie i nie ma jaki specjalnych diet czy wicze. Dziewczta rosn mniej wicej do 16 - 18 roku ycia, wic masz jeszcze czas by urosn. Jeeli Twoi rodzice s wysocy istnieje due prawdopodobiestwo, e Ty te bdziesz wysoka. Fajn pla publiczn znajdziemy dopiero w poudniowej czci Stone Town.

eby j znale, trzeba przecisn si wskim przejciem tu za hotelem Tembo. Warto tu wpa po poudniu, gdy upa nieco zeleje, a na piasku zaczn si popisywa miejscowe chopaki. Za to trzeba pamita o przypywach i odpywach. To 2-3 metry rnicy. Najlepiej si kpa przy wysokim stanie wody, bo odpyw odsania wiksze kamienie, jakie wystajce z wody resztki drewnianych pomostw, czy pytko lece jeowce.

Podczas odpywu do wody wskakuj miejscowe dzieciaki, by zaostrzonymi patykami owi chowajce si przy dnie kaamarnice i kraby. Na odsonitych plaach ley sporo morskiego zielska, jakie muszelki (czasem nawet bardzo adne). A woda na pycinie ma temperatur niedzielnego rosou.

emedsretail.com - 2018 © Mapa strony