emedsretail.com

Mapa stronyNawiguj w Internecie1 2 3 4 5 6 7

Matka znikna z ycia Rasy, cho by moe zostaa od Rasy odizolowana przez Tet, matk jego ojca. Jako przedstawiciel wyksztaconej, zokcydentalizowanej klasy redniej, Rasa zinternalizowa swoje homoseksualne podanie jako tosamo. Ta osamotniona tosamo czepiaa si punktw odniesienia w zachodniej kulturze masowej i wykradaa przyjemnoci z ogldanych potajemnie w nocy filmw erotycznych na polskim ( sic.

) kanale satelitarnym (byy heteryckie, ale wystpowali w nich pikni, nadzy mczyni). Swoj seksualn inicjacj przey w wieku czternastu lat z przypadkowym, jednorazowym incydencie z modym takswkarzem, od ktrego dzieli go oczywisty dystans klasowy. Dystans, ktry wyraa si take w odmiennym dowiadczeniu przez nich homoseksualnego pragnienia i jego realizacji. Take w tym, jak przeyli to konkretne wydarzenie, ktre ich na chwil poczyo.

Seksualno, w tym centralna w powieci Haddada homoseksualno, odgrywaa jedn z gwnych rl w operacjach podmieniania Bliskiemu Wschodowi grzechw, eby dopasowa je do zmieniajcych si tosamociowych potrzeb Zachodu. Kiedy europejska nowoczesno budowaa swoj tosamo przez represj, nadzr i dyscyplin seksualnoci, rysujc restrykcyjne granice dzielce norm od anomalii i wymylajc m. co takiego jak homoseksualizm (sowo powstao w latach 60.

XIX wieku), muzumaski Bliski Wschd suy jako negatywny punkt odniesienia: wielkie gniazdo rozwizoci, zbocze i rozpasania. A spragnieni ciaa innego mczyzny Europejczycy, ktrych byo na to sta, uciekali do Maroka czy ktrego z krlestw lub prowincji Lewantu, by w niadych ramionach piknych arabskich modziecw odnajdowa stygmatyzowane czy wrcz kryminalizowane w Europie rozkosze.

emedsretail.com - 2018 © Mapa strony